|
Phenom

Phenom

ピッタリ 718|Good 580

自己紹介

3/29より活動を停止しました。 必ず帰ります。 悪しからず。

分野ごとのレベル

(登録分野 79)
 • LINE Q
  Lv.4|ピッタリ 177 (ピッタリ率 49%)
 • 恋愛
  Lv.3|ピッタリ 38 (ピッタリ率 21%)
 • 勉強法
  Lv.3|ピッタリ 63 (ピッタリ率 37%)
 • 雑学
  Lv.3|ピッタリ 63 (ピッタリ率 39%)
 • 大学受験
  Lv.3|ピッタリ 56 (ピッタリ率 36%)