|
 YÜ Na

YÜ Na

ピッタリ 342|Good 393

自己紹介

自由気ままに

分野ごとのレベル

(登録分野 40)
 • 美容
  Lv.3|ピッタリ 72 (ピッタリ率 23%)
 • 人間関係
  Lv.2|ピッタリ 15 (ピッタリ率 10%)
 • メイク
  Lv.2|ピッタリ 25 (ピッタリ率 20%)
 • 病気
  Lv.2|ピッタリ 19 (ピッタリ率 18%)
 • BIGBANG
  Lv.2|ピッタリ 16 (ピッタリ率 18%)